Podstawa prawna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Iwona Adamczewska z siedzibą w  Pabianicach przy ul. Dolnej, kod pocztowy  95-200, adres e-mail: rezerwacje@amelkowo.pl, tel. +48 505 505 003

Cel i interes

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu:

  • marketingowym, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.
  • wykonania umowy sprzedaży ( podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lt. B RODO)
  • obrony praw lub roszczeń(podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f , RODO)
  • wykonania obowiązków w zakresie prawa podatkowego i rachunkowości (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa podatkowego).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne ale konieczne do przesłania zamówionej oferty czy wykonania umowy.

Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępniane podmiotom, przy pomocy których realizowane są cele przetwarzania. Mowa o takich podmiotach jak firmy kurierskie, biuro rozrachunkowe, hostingodawca, agencja reklamowa.

Kategorie  przetwarzanych danych.

Firma przetwarza następujące kategorie danych osobowych: (imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nazwę firmy, nip).

Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.amelkowo.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Mają Państwo wpływ na przeglądarkę internetową jak i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Google Adwords, Facebook, Samrtlook, Marketizer.  Mają Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od 30 dni do 3 miesięcy. Mają Państwo prawo zażądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z  Iwona Adamczewska z siedzibą w  Pabianicach, przy ul Dolnej. Adres e-mail: rezerwacje@amelkowo.pl, tel. +48 505 505 003.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych, analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej jak i realizacji zamówienia. Od 30 dni do 3 miesięcy.

Prawa użytkownika strony internetowej

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.